Tarieven

Kostprijs en tegemoetkoming

Het tarief van een therapiebeurt van een half uur bedraagt  28,04 euro, en is vastgelegd voor alle geconventioneerde logopedisten. Het tarief is hoger voor een onderzoeksbeurt (32,83 euro) omwille van de verwerking en verslaggeving achteraf.
 
Er is tegemoetkoming mogelijk, hetzij via de wettelijke ziekeverzekering (RIZIV), hetzij via de aanvullende voordelen van je ziekenfonds.
 
De wettelijke ziekteverzekering voorziet een tegemoetkoming van ongeveer 75% van de kosten. De concrete kostprijs voor de patiënt (remgeld) is vastgelegd op 5,50 euro per beurt. Iedereen kan in aanmerking komen voor tegemoetkoming via deze weg indien de stoornis aan voorwaarden voldoet die beschreven worden in de nomenclatuur. Voor leerstoornissen is er bijvoorbeeld tegemoetkoming indien het kind op twee testen een score behaalt die kleiner is dan één standaardafwijking.
Het aantal beurten is per stoornis vastgelegd in de nomenclatuur. Bij leerstoornissen worden bijvoorbeeld 140 beurten toegekend die opgenomen kunnen worden over twee jaren. Er wordt telkens goedkeuring gegeven voor therapie gedurende een jaar. Na afloop is het verlengbaar, mits een evolutieonderzoek en een aanvraag voor verlenging.
 

Als een patiënt niet in aanmerking komt voor tegemoetkoming via de wettelijke ziekteverzekering of indien de stoornis niet in de nomenclatuur is opgenomen, dan kan er beroep gedaan worden op de aanvullende voordelen van het ziekenfonds. Elk ziekenfonds biedt zijn klanten (para)medische voordelen als dank voor het lidmaatschap. Je mag rekenen op een tegemoetkoming van 10 à 14 euro per therapiebeurt. Er worden 30 à 100 beurten toegekend, al dan niet verlengbaar. De tegemoetkoming per beurt, het aantal beurten, de eventuele noodzaak van een voorschrift en de eventuele leeftijdsgrens, hangt af van je ziekenfonds. Informeer bij je ziekenfonds of bij de logopedist.
 

Aanvraag voor tegemoetkoming en voorschriften

Om tegemoetkoming te verkrijgen moet er een aanvraag worden ingediend bij het ziekenfonds. Bij Lo-go! doet de logopedist de aanvraag in naam van de patiënt. De patiënt neemt zelf contact op met een geneesheer-specialist en zorgt voor de nodige voorschriften. De logopedist vertelt welke specialisten mogen voorschrijven voor de betreffende stoornis.

  

Een aanvraag omvat:
- een aanvraagformulier (met handtekening en kleefbriefje van de patiënt)
- een voorschrift voor bilan:
Dit is het advies van de geneesheer-specialist om een logopedisch onderzoek af te nemen.
- het onderzoeksverslag (een aanvangs-of evolutiebilan):
De logopedist stelt dit verslag op, op basis van de onderzoeksresultaten.
- een voorschrift voor therapie:
Dit is het advies van de geneesheer-specialist om logopedische therapie te volgen. Het evolutiebilan dat plaatsvindt na afloop van de beurten therapie, mag meteen mee voorgeschreven worden.
Een verlenging van de logopedische therapie mag voorgeschreven worden door de huisarts.

 
Betaling

Bij Lo-go! is de derdebetalersregeling van kracht voor patiënten met tegemoetkoming via de wettelijke ziekteverzekering. Deze patiënten betalen enkel het remgeld, en hoeven dus niet eerst de volledige kostprijs voor te schieten.
Patiënten met tegemoetkoming via aanvullende voordelen ontvangen een getuigschrift voor verstrekte hulp. Dit dienen ze in bij de mutualiteit om terugbetaling te krijgen.
Er wordt maandelijks een rekening opgestuurd.